Zdrowie i bezpieczenstwo w pracy

Coraz w XIX wieku pozycja w dużych fabrykach niosła ze sobą niebezpieczeństwo utraty życia. Ludzie pozbawieni idealnych warunków działalności oraz otrzymujący głodowe pensje każdego dnia walczyli o bycie wykonując prostą pracę, np. w tartaku. XXI wiek przyniósł olbrzymie zmiany w rodzaju traktowania pracownika, a także bezpieczeństwa w znaczeniu pracy.

Co prawda istnieją firmy, które dalej nie uważają na słowo odpowiedniego otoczenia, a na pewno nie są to firmy wykorzystujące się przetwórstwem drzewa, węgla, czy materiałów budowlanych. Otóż zapylenie powietrza np. farbami proszkowymi może zaowocować eksplozją, a związek z ogniem pożarem. Stąd też przedsiębiorstwa zagrożone tego standardu niebezpieczeństwami stosują zaawansowane systemy atex dust extraction, do jakich zaliczamy wentylatory i filtry, które wpływają odpylanie razem z poradą atex. W zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa stosowane filtry mogą stanowić brane jednorazowo lub dużo razy. Mechanizm działania liczy na tym, aby pod wpływem eksplozji miału w instalacji rozerwaniu ulega membrana. Konsekwencją takiego życia będzie rozwiązanie gazów wybuchowych do atmosfery, co zapobiegnie uszkodzeniu filtra, a także innym nieprzewidzianym wypadkom. Dodatkowym elementem, w jakie mogą być urządzone instalacje odpylania, jest system gaszenia iskier lub gaszenia pożaru dwutlenkiem węgla. W sieci instalacji atex są także śluzy celkowe ludzie do samodzielnego usuwania zebranego w filtrze pyłu. Zawory są ognioodporne, a dodatkowo nie ulegają rozerwaniu w związku z uderzeniem ciśnienia podczas eksplozji. Każdy przezorny właściciel przedsiębiorstwa, w którym w powietrzu mogą przenosić się łatwopalne pyłki, powinien zainwestować w atrakcyjnej kondycje sprzęt wentylująco-filtrujący. Takie przedsięwzięcie będzie dostarczało o odpowiedzialności, a i przezorności. W rezultacie doskonale wiadomo, że o dużo tańsze jest zapobieganie wypadkom niż ponoszenie wydatków połączonych z walką spośród ich skutkami.