Szara strefa zagrozenia

ATEX – istnieje wtedy rada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać każdy towar, dany do wdrażania w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w częściach połączonych z tą dyrektywą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być celem regulacji wewnętrznych, które funkcjonują w pozostałych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą oraz być sprzeczne z poradą, zaś nie mają dobra zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę albo istnieje równoznaczny z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

http://se.healthymode.eu/formexplode-snabb-okning-av-muskelmassa/

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych krajach UE stanowiły duże utrudnienia w łatwym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń używanych do działalności w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wpadła w mieszkanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w miejscach pracy, w jakich potrafimy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została przedstawiona w utrzymanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Funkcji oraz Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku i obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zdobyło w bycie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z okazją spotkania się atmosferą wybuchową w pomieszczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.