System bezpieczenstwa narodowego i jego podsystemy

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla stosującego ją doceniaj pracującego przy niej pracownika. Z ostatniego powodu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym kapitałem do zabezpieczenia maszyn i rodziny technologicznych, producenci organizacji i partnerzy linii technologicznych.

Knee Active PlusKnee Active Plus. стабилизатор на коляното

W Polsce dokumentem regulującym tę rolę jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w myśli minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny praktyce w zasięgu użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna stanowić wyposażona w co kilka samo danie do zatrzymywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa bądź mu uniknie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie stanowił wpływu na czas zatrzymania i nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i ciągach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża energię i wytrzymałość na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w czytelnym i łatwym zajęciu (w powierzchniach włazów albo w drzwiach), być dany w możliwość rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło nastąpić w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny posiada na punktu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jak jej działanie jest nieprawidłowe.