Pospiech poznan

http://lv.healthymode.eu/knee-active-plus-cela-stabilizators/

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Jak na indywidualnej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego artykułu do poskramiania pożarów wykorzystuje się inne sposoby gaśnicze. Najprostszym jest rzeczywiście woda. A nie w dowolnym przykładzie można się nią służyć. W pożarach przyjmuje się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie spośród obecnego, że bogata ją użytkować jedynie w mieszkaniach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przyznaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie mieści to, iż nie można spośród niej dysponować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest funkcjonalnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na kierowaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu występuje rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę łączy się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. I w współczesnych faktach ogień musi się szerzyć tylko na obszarze zamkniętym. W obrębie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.