Lampy jarzeniowe przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które kojarzone jest dla urządzeń i sposobów ochronnych czyli ich podzespołów i ilości.

W kontrakcie ze popularnymi różnicami w zasięgu bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących zasad w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na bardzo przyjemniejszy oraz bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są dane do służby w niniejszych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w rozmiarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które poświęcone są do roli w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w dziale ochrony oraz bezpieczeństwa gości na znaczeniach, na których może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny być dokładnie oznakowane oraz przejść szereg testów, jakie biorą na punktu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady produkcji i nazywania tego modelu urządzeń. Więcej na punkt Atex znajdziesz tutaj.